Välkommen till JRF Dalarna

Jägarnas Riksförbund Dalarna är ett distrikt inom Jägarnas Riksförbund och består av tre avdelningar: Norra Dalarna, Östra Dalarna och Västerdalarna.

Välkommen till JRF Dalarna

Jägarnas Riksförbund Dalarna är en del av Jägarnas Riksförbund. Vi arbetar med Jägarexamen, driver skjutbanor, anordnar ungdomsläger och är politiskt aktiva. Vår politik sammanfattas här

Västerdalarnas årsmöte inställt

På grund av rådande situation med COVID-19 kommer Västerdalarnas årsmöte att ställas in. Ombud valda på förra årets årsmöte har rösträtt på Distriktsårsstämman och samtliga motioner som inkommer till Västerdalarna kommer att behandlas på...