Det är snart slut på kampanjen som pågått i Maj 2019 där du kan bli medlem i JRF gratis året ut! Se https://kampanj.jagarnasriksforbund.se/