På grund av situationen med coronaviruset har distriktets årsstämma skjutits på framtiden. Preliminärt håller vi stämman 29/3 kl 16 i Nås. Se kalendern på denna hemsida för uppdaterad information.