På grund av rådande situation med COVID-19 kommer Västerdalarnas årsmöte att ställas in. Ombud valda på förra årets årsmöte har rösträtt på Distriktsårsstämman och samtliga motioner som inkommer till Västerdalarna kommer att behandlas på Distriktsårsstämman.