Information

Jägarnas Riksförbund Dalarna

Jägarnas Riksförbund Dalarna är en del av Jägarnas Riksförbund som består av tre avdelningar, Norra Dalarna, Östra Dalarna och Västerdalarna.

Inom Distrikt finns två skjutbanor godkända för jägarexamen, en i Nås under avdelning Västerdalarna och en i Falun under avdelning Östra Dalarna.

All aktivitet med medlemmar sker inom avdelningarna med koordinering från distriktet. Distriktet jobbar mer mot länsstyrelse, skogsbolag och andra större aktörer inom länet samt arbetar med politiskt.